Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD. Uitgenodigd: de leden van de adviesraad.

1. Opening
2. Vaststellen verslag vergadering 21 maart 2019 - Bijlage 1
2a Besluiten- en actielijst - Bijlage 1a
3. Folder 3 minuten check, ter kennisname Bijlage 2
4. Vitaal Schouwen-Duiveland Bijlage 3 en 3a
5. Mededelingen en ingekomen stukken:

  • ALV Koepel Adviesraden Sociaal Domein 24 mei. Deelname bespreken - Bijlage 4

  • Mail Mariska Duinkerken inz Splinter- Bijlage 5 en 5a

  • Overzicht regelingen minima gemeente, ter kennisname - Bijlage 6

  • Jaarverslag VAC Schouwen-Duiveland, ter kennisname - Bijlage 7 en 7a

  • Koploper regio Oosterschelde, ter kennisname - Bijlage 8

  • Opleiding schoonmaker voor mensen met een beperking, ter kennisname - Bijlage 9

  • Verzonden advies Vitaal Schouwen-Duiveland - Bijlage 10

  • Verzonden advies tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk- Bijlage 11

6. Stand van zaken Werkplannen 2019
7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
8. Afsluiting

Het overleg vindt plaats in het dorpshuis in Oosterland, Sint Joostdijk 27, 4307 AR Oosterland.

Bijlagen

2019-04-220940.Bijlage 1 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 21.03.19.docx

2019-04-220941.Bijlage 1A Besluiten- en actielijst 20190321.xlsx

2019-04-220942.Bijlage 2 folder 3_minuten_check.pdf Markant.pdf

2019-04-220942.Bijlage 3 Vitaal SchouwenDuiveland hoe en wanneer kunnen we de Adviesraad Sociaal Domein het beste betrekken.pdf

2019-04-220943.Bijlage 3a regionaal kader gezondheid.def.pdf

2019-04-220943.Bijlage 4 Save the Date vrijdag 24 mei Algemene Ledenvergadering Koepel.pdf

2019-04-220944.Bijlage 5 Mail Mariscka Duinkerken St Splinter.pdf

2019-04-220944.Bijlage 5a St Splinter Akte oprichting.PDF

2019-04-220945.Bijlage 6 20181106 Def Overzicht regelingen minima 2019.pdf

2019-04-220945.Bijlage 7 VAC Jaarverslag Def 2018.pdf

2019-04-220946.Bijlage 7a folder VAC Schouwen Duiveland.pdf

2019-04-220947.Bijlage 8 voorstel koplopergemeente clientondersteuning OSR.28 maart.pdf

2019-04-220947.Bijlage 9 Opleiding tot schoonmaker voor mensen met beperking.pdf

2019-04-220948.Bijlage 10 2019-04 Adviesaanvraag vitale arbeidsmarkt.pdf

2019-04-220948.Bjilage 11 2019-04 Adviesaanvraag tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk .pdf