Word jij lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. 

Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen zoals:

 • Ondersteuning bij zelfstandig (blijven) wonen, zelfredzaamheid en leven met een ziekte of beperking (Wmo).

 • Hulp bij werk & inkomen voor iedereen die kan of wil werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt (Participatiewet).

 • Alle vormen van jeugdhulp zoals: hulp bij opvoeden & opgroeien, goed en passend onderwijs en hulp aan huis bij problemen in het gezin (Jeugdwet).

De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van beleid op al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving breed wordt meegedacht. Daarom is de Adviesraad Sociaal Domein ingesteld voor het gehele sociaal domein. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden, waarvan één lid met aandachtsgebied jeugd en één lid met algemene interesse voor het sociaal domein.

Wie zoeken we? 
Twee inwoners van Schouwen-Duiveland die:

 • enthousiast en maatschappelijk betrokken zijn, met gevoel voor één of meer onderwerpen binnen het sociaal domein

 • beschikken over een netwerk in de gemeente

 • denken en handelen vanuit het perspectief van de inwoners en de direct belanghebbenden in het sociaal domein of ervaringsdeskundig zijn

 • integraal en overstijgend denken

 • kritisch en onderzoekend zijn en zich onafhankelijk opstellen

 • affiniteit hebben met het lezen van beleidsstukken

 • communicatief en digitaal vaardig zijn en goed kunnen luisteren

 • graag samenwerken

Wat wordt verwacht?
De Adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. De raad bestaat uit twaalf leden plus een onafhankelijk voorzitter en vergadert ongeveer tien maal per jaar in de avonduren. Verwacht wordt dat de leden daarnaast ook andere lokale en regionale bijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan scholing. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarvoor je maandelijks een vergoeding ontvangt.

Heb je belangstelling?
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de adviesraad, Antoine de Ceuster per e-mail adeceuster@zeelandnet.nl of telefoonnummer 06 23 36 76 86. 

Je kunt je sollicitatie met CV vóór 15 februari sturen naar: e-mail info@sociaalsd.nl. Geef a.u.b. duidelijk aan voor welke aandachtsgebieden je interesse hebt. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 12 maart, in de avond.