Welkom!

De primaire doelstelling van de Adviesraad is om het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop zijn visie. De Adviesraad volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt de Adviesraad nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein.

De Adviesraad behartigt geen individuele belangen.

Hop-on Hop-off spel

Hop-on Hop-off is een spel om meer te weten te komen over je toekomst.

Hoe zou je in de toekomst je leven willen organiseren? Heb je een woning die bij je situatie past of denk je dat je later meer hulp nodig hebt? Maar.... het gaat niet alleen over hoe je zou willen wonen en of je oud kunt worden in je eigen buurt. Het gaat bijvoorbeeld ook over of je een hobby hebt.

Meer lezen en aanmelden klik hier!

 

Vacatures

Word jij lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij.

Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen zoals:

  • Ondersteuning bij zelfstandig (blijven) wonen, zelfredzaamheid en leven met een ziekte of beperking (Wmo).
  • Hulp bij werk & inkomen voor iedereen die kan of wil werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt (Participatiewet).
  • Alle vormen van jeugdhulp zoals: hulp bij opvoeden & opgroeien, goed en passend onderwijs en hulp aan huis bij problemen in het gezin (Jeugdwet).

Meer lezen over de vacatures?

Actueel

Betrokken meedenkers

U bent van harte welkom!
Eenmaal per maand komen we bij elkaar in het gemeentehuis te Zierikzee en bespreken we onderwerpen waarover de gemeente advies heeft gevraagd of we behandelen een onderwerp dat we zelf aan de gemeente willen voorleggen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

De Adviesraad kan mensen van de gemeentelijke organisatie uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

Heeft u belangstelling? Bekijk het vergaderschema op deze website en kom langs.

U hoeft zich van niet tevoren aan te melden.

 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

De Adviesraad Schouwen-Duiveland is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein
Zij zijn een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Zij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen.

Meer lezen?