Jaarplan

Voorwoord
In het werkplan 2020 zet de ASD Schouwen-Duiveland op hoofdlijnen uiteen wat de aandachtsgebieden zijn waarop adviezen, gevraagd en ongevraagd, zullen worden uitgebracht. Als leidraad dient uiteraard de uitvoeringsagenda van de gemeente, zij het dat het ambitieniveau van de gemeente sterk onder druk komt te staan door de opgelegde bezuinigingen. Het lijkt hierdoor een spannend jaar te worden voor het sociale domein, en dus voor de Adviesraad. Verder worden ook de acties door de gemeente op basis van de resultaten van de brede evaluatie sociaal domein gevolgd, waarbij steeds het inwonersperspectief centraal zal staan. Dit is ook in overeenstemming met de aanbevelingen uit de evaluatie die van de Adviesraad Sociaal Domein zelf is gemaakt door bureau BMC in opdracht van de gemeente. Dit betekent dat meer nog dan voorheen wij input zullen vragen van de inwoners van dit eiland en professionals werkzaam in het sociaal domein, vertegenwoordigd in onze werkkamers. 

Klik hier om het werkplan 2020 te downloaden