Uitgebrachte adviezen

Ongevraagd advies Toekomstbestendigheid – behoud de jeugd voor het eiland en het eiland voor de jeugd

Advies inzake Plan van aanpak ‘Grip op kosten Wmo’

Ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Adviesaanvraag bij Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

Adviesaanvraag Herijking Minimabeleid

Advies betreffende het Lokaal Uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning