Uitgebrachte adviezen

Advies inzake Verordening bekostiging leerling vervoer, zaaknummer 820733

Advies ASD met betrekking tot aanbestedingsstrategie en tijdelijke partnerschapsafspraken Beschermd Wonen

Initiatief advies ter voorkoming van uitsluiting van groepen als gevolg van overheidsmaatregelen

Ongevraagd advies Toekomstbestendigheid – behoud de jeugd voor het eiland en het eiland voor de jeugd

Ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Adviesaanvraag bij Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

Adviesaanvraag Herijking Minimabeleid

Advies betreffende het Lokaal Uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning