Uitgebrachte adviezen

Adviesaanvraag inzake concept beleidsvisie zorglandschap

Ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Adviesaanvraag bij Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

Adviesaanvraag Herijking Minimabeleid

Advies betreffende het Lokaal Uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning