Welkom!

De primaire doelstelling van de Adviesraad is om het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop zijn visie. De Adviesraad volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt de Adviesraad nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De Adviesraad behartigt geen individuele belangen.

Actueel

Betrokken meedenkers gevraagd

U bent van harte welkom!Eenmaal per maand komen we bij elkaar in een dorpshuis op Schouwen-Duiveland en bespreken we onderwerpen waarover de gemeente advies heeft gevraagd of we behandelen een onderwerp dat we zelf aan de gemeente willen voorleggen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk ...

Betrokken meedenkers

U bent van harte welkom!
Eenmaal per maand komen we bij elkaar in een dorpshuis op Schouwen-Duiveland en bespreken we onderwerpen waarover de gemeente advies heeft gevraagd of we behandelen een onderwerp dat we zelf aan de gemeente willen voorleggen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

De Adviesraad kan mensen van een gemeentelijke organisatie uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

Heeft u belangstelling? Bekijk het vergaderschema op deze website en kom langs.

U hoeft zich van niet tevoren aan te melden.