Doelstelling Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor de belangen van inwoners op Schouwen-Duiveland die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over de plannen voor het Sociaal Domein. Het werkveld is daarmee breed: van wonen, welzijn en zorg tot werk, inkomen en jeugd. Wij zijn daarom een brede raad die over het hele sociale domein adviseert en meedenkt.

Met onze adviezen willen we eraan bijdragen dat elke inwoner van Schouwen-Duiveland op een prettige manier kan leven in onze gemeente. Het is daarbij van belang dat iedereen kan meedoen en dat de belangen van kwetsbare burgers goed worden behartigd. We proberen daarbij zoveel mogelijk een totaal afweging te maken.

Daarnaast willen we de maatschappelijke discussie bevorderen ten behoeve van cliënten met een zorgvraag.

De Adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente, organisaties en de inwoners van Schouwen-Duiveland. De Adviesraad heeft echter geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten of andere zaken met betrekking tot een individueel persoon.