Werkkamer Jeugd

Per 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingevoerd en coördineert de gemeente alle jeugdhulp.

De jeugd heeft de toekomst en verdient een goede basis. In de werkkamer Jeugd willen wij ons graag verdiepen in onderwerpen die leven en spelen in de samenleving m.b.t. dit domein, om hierover een betrokken en gefundeerd advies uit te kunnen brengen aan de gemeente.

We willen tijdig inspelen en anticiperen op ontwikkelingen, ingezet beleid belangstellend volgen en betrokken zijn bij nieuw beleid. Ook willen we monitoren wat de gemeente met de uitgebrachte adviezen heeft gedaan.

Hierbij willen we de verbinding zoeken met zowel de uitvoerders van het jeugdbeleid/ de jeugdwet als de gebruikers hiervan. Vanuit het werkveld en de gebruikers van jeugdzorg willen we informatie verzamelen om kennis over de jeugdzorg uit te breiden om tot verdieping te komen binnen ons advies.

Signaleert U knelpunten of verbeterpunten m.b.t. onderwerpen zoals bijvoorbeeld: jeugdhulp, specialistische jeugdhulp, jeugdzorg, onderwijs, leerplicht, jeugd GGZ, jongerenwerk, alcohol en drugs onder jongeren, opvoeden, etcetera? In de werkkamer Jeugd kunt U deze aankaarten.