Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD, let op, tijdstip 20.30 uur onder voorbehoud

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1)
                          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • handreiking Inkoopbeleid Begeleiding en huishoudelijke hulp (ter kennisname) (bijlage 3) 
     
  • handreiking Samenstelling Adviesraad (idem) (bijlage 4)

5. Rondvraag en w.v.t.t.k.

6. Afsluiting

Bijlagen

2019-11-181518.bijl. 1 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 241019.docx

2019-11-181519.bijl. 2 Besluiten- en actielijst 20191024.pdf

2019-11-181519.bijl. 3 19-11-21 Handreiking Inkoopbeleid Beleiding en Huishoudelijke hulp - DEF.pdf

2019-11-181520.bijl. 4 19-11-21 Handreiking Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein - def.pdf