Agenda vergadering

Hieronder de agenda voor de komende vergadering

Vergaderagenda Adviesraad Sociaal Domein

 

Datum: 20 juni 2024

Tijdstip: 19.30
Locatie: Gemeentehuis Zierikzee

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering                                                                                        bijlage 1a                                                              Besluiten- en actielijst                                                                                                                                                                                                                  bijlage 2a                                                                                                                              
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  – Verslag Sjaak Visie bijeenkomst d.d. 23 mei jl. (bespr.) bijlage 3
  – De Koepel: Blog Domeinoverstijgend Samenwerken, t.k.                                                bijlage 4
  – idem: Webinar Richtinggevend kader toegang, 9 sept. as.                                               bijlage 5
  – idem: Online Workshop Gemeentelijke sturingsinstrumenten sociaal domein      bijlage 6
  – idem: Blog Gelijke kansen op gezondheid, t.k.                                                                      bijlage 7
  – idem: Workshop De wijsheid van de minderheid, 17 sept.as.                                          bijlage 8
  – idem: Blog Niets menselijks is ons vreemd, en toch…, t.k.                                               bijlage 9
  – Raadsbrief Verruiming minimabeleid, t.k.                                                                                bijlage 10
  – Evaluatierapport Diversiteitsbeleid, t.k.                                                                                    bijlage 11
  – Stimulering doorstroming senioren o.d. woningmarkt, antw. op SV PvdA, t.k.       bijlage 12
  – Terugkoppeling Advies onderwijsachterstanden, bespr.                                                   13, 13a                           
 5. Verslag werkgroep ouderen:
  Terugkoppeling bijeenkomst 11-6
 6. Verslag werkgroep jeugd
  Terugkoppeling lezing ondermijning 13-6
 7. Zingeving (doel ongevraagd advies)
  https://jongezinzoekers.nl/
 8. Ontschotten: preventieaanpak Den Haag bijlage 14
  (doel: ongevraagd advies)
 9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 10. Afsluiting
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud