Uitgebrachte adviezen

Hieronder een overzicht van alle uitgebrachte adviezen en reacties

Titel
Initiatief advies Groene Schoolpleinen
2 bestand(en) download
29 mei 2024
Advies inzake Verordening bekostiging leerling vervoer, zaaknummer 820733
1 bestand(en) 1 download
30 juni 2023
Advies ASD met betrekking tot aanbestedingsstrategie en tijdelijke partnerschapsafspraken Beschermd Wonen
1 bestand(en) download
16 februari 2023
Initiatief advies ter voorkoming van uitsluiting van groepen als gevolg van overheidsmaatregelen
1 bestand(en) download
22 april 2022
Ongevraagd advies Toekomstbestendigheid – behoud de jeugd voor het eiland en het eiland voor de jeugd
2 bestand(en) download
19 maart 2021
Advies inzake Plan van aanpak ‘Grip op kosten Wmo’
2 bestand(en) download
25 februari 2021
Adviesaanvraag Algemene Bijlage bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
2 bestand(en) download
6 november 2020
Adviesaanvraag inzake concept beleidsvisie zorglandschap
2 bestand(en) download
3 november 2020
Advies budgettaire ruimte fase 2
1 bestand(en) download
1 september 2020
Advies actieplan Jeugdhulp Een Duurzaam Perspectief
2 bestand(en) download
17 juni 2020
Ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt.
1 bestand(en) download
10 januari 2020
Adviesaanvraag bij Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
1 bestand(en) download
26 augustus 2019
Adviesaanvraag Herijking Minimabeleid
1 bestand(en) download
13 mei 2019
Adviesaanvraag tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk
2 bestand(en) download
2 april 2019
Adviesaanvraag Vitale Arbeidsmarkt
2 bestand(en) download
2 april 2019
Advies betreffende het Lokaal Uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
1 bestand(en) download
22 februari 2019
Rapport de Zuidhoek
1 bestand(en) download
22 februari 2019
Advies onafhankelijke cliëntondersteuning
1 bestand(en) download
19 november 2018
Advies respijt en mantelzorg
2 bestand(en) download
23 mei 2018
Advies ‘beleidsnotitie vrijwilligerswerk Schouwen-Duiveland 2018-2020’
2 bestand(en) download
23 mei 2018
Versneld Ongevraagd advies Wonen/Zorg
2 bestand(en) 1 download
2 mei 2018
    Scroll naar boven
    Ga naar de inhoud