Wij komen op voor de belangen van inwoners op Schouwen-Duiveland die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet

Onze doelstelling

DIT DOEN WE ALS ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN SCHOUWEN-DUIVELAND

De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor de belangen van inwoners op Schouwen-Duiveland die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over de plannen voor het Sociaal Domein. Het werkveld is daarmee breed: van wonen, welzijn en zorg tot werk, inkomen en jeugd. Wij zijn daarom een brede raad die over het hele sociale domein adviseert en meedenkt.

Op de agenda

DE ADVIESRAAD VERGADERT BIJNA ELKE MAAND OP DONDERDAGAVOND

2024
 • 22
  AUG

  Openbare vergadering Adviesraad

  Locatie gemeentehuis Zierikzee

  19:30

 • 19
  SEP

  Openbare vergadering Adviesraad

  Locatie gemeentehuis Zierikzee

  19:30

 • 17
  OKT

  Openbare vergadering Adviesraad

  Locatie gemeentehuis Zierikzee

  19:30

 • 21
  NOV

  Openbare vergadering Adviesraad

  Locatie gemeentehuis Zierikzee

  19:30

 • 19
  DEC

  Openbare vergadering Adviesraad

  Locatie gemeentehuis Zierikzee

  19:30

Het jaarplan​

WERKPLAN ASD 2022-2024 THEMA: POSITIEVE GEZONDHEID

Voor de komende twee jaar is er een werkplan opgesteld vanuit het perspectief ‘participatie’. Een belangrijke aanpak in ons werkplan is het gesprek met de inwoners van onze gemeente; te discussiëren rond een bepaald thema en zo informatie voor advisering te verkrijgen.

De komende twee jaar zijn onderstaande onderwerpen voor ons van belang:

 • Armoede
 • Jeugd
 • Eenzaamheid
 • Ouderen
 • En het functioneren van de raad; eind 2023 volgt er een eindevaluatie

Aanpak

Om met inwoners in gesprek te gaan worden er ‘tafels’ georganiseerd rond het specifiek onderwerp en verspreid over de kernen. Bij een gesprek kunnen we gebruikmaken van een gestructureerde gesprekstechniek (dialoog). Het doel daarbij is om antwoord op onze vragen te krijgen zodat we een evenwichtig advies rond een thema kunnen uitbrengen. Ook maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage leveren aan de oordeelsvorming. Naast het ophalen van informatie uit de samenleving zijn de beleidsnota’s van de gemeente onderdeel van de vorming tot een advies.

Per groep worden de volgende onderwerpen onderzocht

 • Ouderen en eenzaamheid René, Ada, Sjaak en Joke
 • Armoede en Jeugd Coretta, Coby en Evert.

Informatie en netwerken

Minimaregelingen, Participatiewet, LIA, Lokale Inclusie Agenda, Beleidsplan diversiteit, Wet publieke gezondheid, Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen, Stichting hersteltalent, Ammekare, SMWO: Inloop Jongerencentrum 4SD, Meedenker, Vrijwillige Ouderen Adviseurs, Ouderensozen, Vrijwilligerscafé, Bibliotheek, Politie, Kerken, Leger des Heils, OKO, opgroeien in een Kansrijke Omgeving, gestoeld op het IJslands model, Voedselbank, Vitaal SD, Zuidhoek, Zeeuwland, Dorpshuizen, Netwerk CVA en NAH, (alle netwerken m.b.t. al dan niet aangeboren functiebeperkingen), LIA, Lokale, Inclusie Agenda, Hulpkring per dorp tel nummers op de website van de gemeente

Meer informatie over het Gemeentelijk beleid en de beleidsregels?

Lees meer

Leden van de Adviesraad

DE ADVIESRAAD VERGADERT BIJNA ELKE MAAND OP DONDERDAGAVOND

Ook lid worden van de Adviesraad?

Bekijk vacatures

Contact

MET DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN SCHOUWEN-DUIVELAND

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt via onderstaande formulier een vraag stellen aan de Adviesraad.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud