Openbare vergadering Adviesraad

20 december 2018 Openbare vergadering Adviesraad Van 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Dorpshuis te Noordgouwe

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: Leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen verslag vorige vergadering

  • bijlage 2

2a Besluiten- en actielijst

  • bijlage 2a

3. Mededelingen

4. Werkplan 2019

  • Bijlage 4

5. Wegwijzer Adviesraad

  • Bijlage 5

6. Stroomschema (on)gevraagd advies

  • Bijlage 6

7. Vacature secretaris

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting

Bijlagen

2018-12-171041.Bijlage 2 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 29-11-2018.pdf

2018-12-171042.Bijlage 2a Besluiten- en actielijst 29-11-2018.pdf

2018-12-171043.Bijlage 4 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2019.pdf

2018-12-171044.Bijlage 5 2018-11 Wegwjzer adviesraad.pdf

2018-12-171045.Bijlage 6 2018-11 Stroom schema advies.pdf