Openbare vergadering Adviesraad

De openbare vergadering van 19 maart a.s. zal niet doorgaan naar aanleiding van de maatregelen wegens het corona virus.

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Reactie ongevraagd advies sociale kaart zie pt. 6 (bijlage 3)
  • Clientervaringsonderzoek , ter kennisname (bijlage 4)
  • Handreiking – inclusiviteit in de bebouwde omgeving, ter kennisname (bijlage 5)
  • Koplopergemeenten clientondersteuning – vooraankondiging, idem (bijlage 6)
  • Diverse publicaties De Koepel, ter kennisname (bijlages 7t/m 10,12,13)
  • Ongevraagd advies preventie en toekomstbestendigheid zie pt 5 (bijlages 11, 11a/c)

5. Ongevraagd advies preventie en toekomstbestendigheid

6. Reactie ongevraagd advies sociale kaart

7. Stand van zaken werkgroepen

8. Opzetten facebook pagina

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2020-03-130730.bijl. 3 2020-03 Reactie ongevraagd advies sociale kaart.pdf

2020-03-130731.bijl. 4 clientervaringsonderzoek_wmo_sd PDF-A.pdf

2020-03-130731.bijl. 11 Ongevraagd advies - Preventie en toekomstbestendigheid Jeugd.pdf

2020-03-130731.bijl. 11a 2020-03 Preventie-Bijlage - Factoren per domein copy.pdf

2020-03-130731.bijl. 11b 2020-03 Preventie-Bijlage - Risicofactoren.pdf

2020-03-130732.bijl. 11c 2020-03 Preventie Bijlage - behoud binding.pdf