Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland. Uitgenodigd: de leden van de Adviesraad.

1. Opening

2. Installeren mevrouw Coby van Haasteren als secretaris

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslag vergadering 4 juli 2019 / Besluiten- en actielijst Bijlage 1 en 1a

5. Vergaderlocatie

6. Mededelingen en ingekomen stukken:

  • Stukken behorend bij adviesaanvraag Vitaal SD - Bijlage 2 t/m 2c
  • Uitnodiging themadag stichting Splinter - Bijlage 3

7. Stand van zaken Werkplannen 2019

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting

Bijlagen

2019-08-190713.Bijlage 1 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 04.07.2019.docx

2019-08-190714.Bijlage 1a Besluiten- en actielijst 20190704.pdf

2019-08-190715.Bijlage 2 ASD Adviesverzoek Documenten Vitaal Schouwen-Duiveland ter informatie.pdf

2019-08-190716.Bijlage 2a 20190617 Inzet buurtsportcoaches.pdf

2019-08-190717.Bijlage 2b 20190607 Taken regisseur.pdf

2019-08-190717.Bijlage 2c Vitaal Schouwen-Duiveland 2019-2022.pdf

2019-08-190718.Bijlage 3 Save the date Themadag Splinter op 17 oktober 2019.pdf