Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: Mevrouw Liesbeth Boerwinkel (beleidsambtenaar), de heer Peter Bijzet (beleidsambtenaar) en de leden van de adviesraad

1. Opening

2. Toelichting Tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk door Liesbeth Boerwinkel (gemeente SD) Bijlage 1 t/m 1c

3. Adviesaanvraag Vitale Arbeidsmarkt Toelichting door Peter Bijzet (gemeente SD) Bijlage 2 t/m 2c

3. Vaststellen verslag vergadering 21 februari 2019 Bijlage 3

3a Besluiten- en actielijst Bijlage 3a

4. Mededelingen en ingekomen stukken:

  • Kadernota Sociaal Domein 2019 – 2022, ter kennisgeving Bijlage 4 en 4a
  • Verzoek Zeeuwse Adviesraden Wmo/Sociaal Domein nieuwe datum voor overleg Bijlage 5
  • Verzonden advies De Zuidhoek Bijlage 6
  • Verzonden advies Lokaal Uitvoeringsplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Bijlage 7
  • Presentatie Nibud: effecten gemeentelijk minimabeleid Bijlage 8

5. Stand van zaken Werkplannen 2019

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2019-03-191912.Bijlage 1 Adviesaanvraag Tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale vangnet.pdf

2019-03-191912.Bijlage 1b Regeling minister VWS SVB verklaring_stcrt-2018-68315.pdf

2019-03-191913.Bijlage 8 Presentatie Nibud Resultaten MER SD 2018.pptx