Openbare vergadering Adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1

2a Besluiten- en actielijst bijlage 2

3. Mededelingen:

  • Powerpoint presentatie SMWO 24 januari jl.
  • Notulen Zeeuwse Adviesraden WMIO/Sociaal Domein.
  • Uitnodiging Themabijeenkomst Splinter Zeeland KomPactdag.
  • Verslag startbijeenkomst koploper cliëntondersteuning Oosterschelderegio.
  • Plan koploper cliëntondersteuning Oosterschelderegio bijlage 3 t/m 7

4.Concept-advies strategische koers De Zuidhoek Bijlage volgt.

5. Concept-advies lokaal uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Bijlage volgt.

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2019-02-201506.Bijlage 2 Besluiten- en actielijst 20190124.pdf

2019-12-131618.Bijlage 3 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 21.02.19.pdf

2019-02-201510.Bijlage 3 SMWO presentatie ADvies Raad SD (1).pptx

2019-02-201506.Bijlage 4 Notulen 26-01-2019 Wmo-adviesraden.pdf

2019-02-201507.Bijlage 4a Presentatie Project Zeeuwse Adviesraden2.pdf

2019-02-201507.Bijlage 5 Splinter KomPactmiddag vooraankondiging definitief.pdf

2019-02-201508.Bijlage 6 Verslag Startbijeenkomst OSR 30 januari.pdf

2019-02-201511.bijlage 6a startbijeenkomst 30 jan.pptx

2019-02-201511.bijlage 6b PP Definitief Startbijeenkomst Oosterschelderegio.pdf

2019-02-201511.Bijlage 7 Plan koploper clio OSR.VWS.versie 14 feb.pdf