Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1 (volgt)
a Besluiten- en actielijst bijlage 1a (volgt)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • De Koepel – workshop inzicht in de Jeugdwet 11-5 reeds gedeeld
  • Kennismaking projectleider Koopkracht(verbetering) 9-5
  • Bestuursopdracht Koopkracht en bijlage bijlage 3a,b
  • Factsheet SMWO 2022 bijlage 4
  • Raadbrief voortgang OKO bijlage 5

5. Mondeling verslag gesprek SMWO

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2023-04-171908.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 16.02.2023.pdf

2023-04-171908.bijl. 3a 813847 BSL Bestuursopdracht Project Koopkracht.pdf

2023-04-171908.bijl. 3b 813847 Bijlage Concept Bestuursopdracht Project Koopkracht.pdf

2023-04-171908.bijl. 4 2023.109 870735 factsheet SMWO Schouwen-Duiveland 2022.pdf

2023-04-171908.bijl. 5 20230214 Raadsbrief Voortgang project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (772942).pdf