Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (20-10) bijl. 1a

  • a. Besluiten- en actielijst bijl. 1b

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Samen Sterk voor Jongeren, raadsbrief, opdracht en convenant bijl. 2a,b,c,d
  • Nieuwsbrief De Koepel met oproep CEO Wmo bijl. 3
  • Nieuwsflits De Koepel: poll gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid bijl. 4
  • Budgetoverzicht bijl. 5 (volgt)

5. Huiskamertjes 18 november: tijdsindeling

6. Afspraken groepjes: planning, wie gaat waarheen en wanneer; verslag gesprekken (zie ook verslag vorige vergadering).

7. Verslag werkbespreking 3 november jl.: sporen bijl. 6 

8. Update sollicitaties

9. Update Alzheimerscan 16-11 (Sjaak) 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11. Afsluiting

Bijlagen

2023-03-270713.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 22.10.2022.pdf

2023-03-270713.bijl. 2a 03.0-Raadsbrief Pilot Samen Sterk voor Jongeren.pdf

2023-03-270713.bijl. 2b 03.1-00 Samen Sterk voor Jongeren - Opdracht.pdf

2023-03-270713.bijl. 2c 03.2-01 Samen Sterk voor Jongeren - Uitgangspunten en opdracht (def).pdf

2023-03-270713.bijl. 2d 03.3-02 Samen Sterk voor Jongeren - Convenant.pdf

2023-03-270713.bijl. 6 20221103 verslag bijeenkomst met gespreksleider.pdf