Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
Vanwege ontbreken van een agenda besloten deel gaat hier het verslag van de vorige besloten vergadering ter goedkeuring bij (bijlage 1b)
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Uitnodiging Wmo-raad voor raadsbijeenkomst over Norm
  • Opdrachtgeverschap, ter kennisname (bijlage 4)
  • De Koepel – diverse publicaties, ter kennisname (bijl. 5a/d)
  • Verzonden brief aan de wethouder m.b.t. de inburgeringswet , t.k. (bijlage 6)
  • Verzonden ongevraagd advies toekomstbestendigheid, t.k. (bijl. 7a,b)
  • Verzonden werkplan 2021 (bijlage 8)

5. Gevolgen van de coronamaatregelen bij jongeren, discussie

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2022-03-181011.2021-04 20210318 concept notulen algemeen deel .pdf

2022-03-181011.2021-04 20210322 Brief aan de wethouder m.b.t. de Inburgeringswet.pdf

2022-03-181011.bijl. 4 Uitnodiging Wmo-raad bijeenkomsten NvO-1.pdf

2022-03-181011.2021-04 bijl. 7a 20210319 input vanuit de werkkamer Jeugd.pdf

2022-03-181011.2021-04 bijl. 7b 20210319 Ongevraagd advies toekomstbestendigheid.pdf

2022-03-181013.bijl. 9 Reactie BenW Grip op kosten WMO.pdf

2022-03-181011.2021 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2021 .pdf