Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergaderin (bijlage 1a)
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)  

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Verzonden advies ‘Grip op de Wmo , ter kennisname (bijlage 3)
  • Publicaties De Koepel, ter kennisname (bijl. 4a/c)
  • Nieuwsflits Schouwen-Duiveland inclusief, ter kennisname (bijlage 5)                                                  

5. Concept advies Toekomstbestendigheid (wordt nagezonden)

6. Werkplan 2021 (wordt nagezonden)

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Besloten deel

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1b)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Begroting ASD 2021, zie punt 6    
  • Memo Intervence, ter kennisname (bijlage 6)    

5. Mondeling verslag kennismaking wethouder

6. Begroting ASD, reiskosten, ter bespreking (bijlage 7)                                              

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2021-03-241037.bijl. 1a Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 02.21.pdf

2021-03-241037.bijl. 1b Notulen besloten deel Adviesraad Sociaal Domein 02.2021.pdf

2021-03-241037.bijl. 3 384384 Advies Plan van aanpak kosten Wmo 2021-02.pdf

2021-03-241037.bijl. 6 21 02 22 memo voor gemeenteraden feitenrelaas situatie Intervence.pdf

2021-03-241037.bijl. 8 Concept 2.0 Ongevraagd advies toekomstbestendigheid.pdf

2021-03-241037.bijl. 9 concept versie 2 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2021 .pdf

2021-03-241037.Kopie van bijl. 2 Actie- en besluitenlijst 2021.02.18.pdf

2021-03-241037.2021-03 20210319 Ongevraagd advies toekomstbestendigheid.pdf

2021-03-241037.2021-03 Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 02.21.pdf

2021-03-241037.20210319 input vanuit de werkkamer Jeugd.pdf